Historiens nytte

Leder

Hvilken nytte har historievitenskapene, hvilken nytte kan de ha og bør de ha? Da Norges Forskningsråd i sin nye nasjonale strategi for humanistisk forskning skulle svare på spørsmålet: «Hvorfor humanistisk forskning?», så var svaret: velferd og utvikling i Norge. Er det slik vi må betrakte historieforskningens nytte? Bidrar historievitenskapene til velferd og utvikling? Kan de tjene disse formålene? Bør de det? Eller ligger historiens nytte i noe helt annet? I selvforståelse? Eller frigjøring? I så fall for hvem og på hvilken måte? Eller kanskje man ikke skulle stille nyttekrav til historievitenskapene i det hele tatt? Er historisk kunnskap mål i seg selv?

For å feire Arrs 20-årsjubileum, utfordret vi historieforskere fra ulike fagområder med slike spørsmål, og inviterte like gjerne til et seminar. De åtte første bidragene til dette jubileumsnummeret ble presentert på jubileumsseminaret 8. mai 2009.

Tilbake