Istanbul

Leder

Det finnes en lang tradisjon for å betrakte Istanbul, tidligere kalt Konstantinopel, som jordens hjerte eller navle. Både innen kristendom og islam er det tunge telogiske og historiske begrunnelser for å anse denne byen som verdens midtpunkt. Arr ønsker å utforske nettopp dette perspektivet: Hvordan samles ulike religioner i Istanbul, hvordan møtes modernitet og tradisjonalisme, fortid og nåtid, i denne byen som faktisk kan sies å romme alt?

Ulike bilder av Istanbul har stått sentralt i utformingen av en vestlig orientalistisk diskurs, med tyrkeren som prototypen på «den andre». Dette perspektivet på byen «utenfra» er viktig, både fordi det konstituerer forholdet mellom øst og vest, og fordi det har hatt betydning for Istanbuls og Tyrkias egen identitetsforståelse. Men like viktig er det å snu kikkerten, og se verden fra Istanbul, og ikke minst verden i Istanbul.

I dette nummeret av Arr tar vi for oss Istanbul sett både utenfra og innenfra, og beveger oss gjennom ulike epoker – den bysantinske perioden, den osmanske perioden og den moderne republikken – for å undersøke hvordan historiens mange avleiringer preger byen mellom øst og vest.

Alle temaartiklene i nummeret ble først presentert på seminaret «Istanbul, verdens navle?» som ble avholdt i Istanbul i oktober 2010. Takk til Swedish Research Institute in Istanbul og direktør Elisabeth Özdalga for hjelp og støtte til seminaret. Takk til alle deltakerne, og spesielt til Alf Storrud for uunnværlig praktisk og språklig hjelp.

Tilbake