Istanbul

Istanbul

Nummer 1-2

2011

Redaktør(er)

Christine Amadou, Ellen Krefting, Johannes W. Løvhaug

Det finnes en lang tradisjon for å betrakte Istanbul, tidligere kalt Konstantinopel, som jordens hjerte eller navle. Arr ønsker å utforske nettopp dette perspektivet: Hvordan samles ulike religioner i Istanbul, hvordan møtes modernitet og tradisjonalisme, fortid og nåtid, i denne byen som faktisk kan sies å romme alt?

I dette nummeret av Arr tar vi for oss Istanbul sett både utenfra og innenfra, og beveger oss gjennom ulike epoker – den bysantinske perioden, den osmanske perioden og den moderne republikken – for å undersøke hvordan historiens mange avleiringer preger byen mellom øst og vest.

Tema: Istanbul

Utenomtema

  • En arkhé

    byen, bystaten og begynnelsen på gresk tenkning

Bokomtaler