Lykke

Lykke

Nummer 1

2009

Redaktør(er)

Espen Schaanning

Helt fra de gamle grekere av har spørsmålet om lykke grepet inn i ulike livsområder. Man har hatt ulike synspunkter på hva det vil det si å være lykkelig, hvordan lykken kan oppnås eller om man i det hele tatt bør søke å oppnå den. Arr har villet sette våre dagers forestillinger om lykke inn i et historisk perspektiv. La oss framfor alt ikke glemme at jakten på lykken kan ha store praktiske konsekvenser: Den kan føre til at man sørger for et bedre liv for de undertrykte og avmektige, men også til at man undertrykker, utstøter og endog dreper dem som truer vår egen lykke. Lykke er ikke bare et personlig og eksistensielt anliggende, lykke er også politikk.

Tema: Lykke

Utenomtema

Bokomtaler