Mannen

Leder

Forestillingen om mannen som offer – for modernisering og feminisering – er utbredt både blant intellektuelle og i populærkulturen. I boken Stiffed: the betrayal of the modern man hevder Susan Faludi at tradisjonelle maskuline dyder som ansvar og mot, har kapitulert i møte med den vestlige kulturens krav om ytre symboler og forbruk. «Konsumkulturen kastrerer mannen», uttalte hun i norske medier i forbindelse med lanseringen. I tv-serien «Sopranos», som tar utgangspunkt i det tradisjonelt sett svært gjenstridig patriarkalske og maskuline mafi amiljøet, både personifi seres og problematiseres mannen i krise gjennom «lederhannen» Tony.

Men har mannen noen gang vært mer ansvarlig enn kvinnen? Og har han ikke alltid vært forfengelig? I stedet for å dvele ved en påstått krise, ønsker Arr med dette nummeret å utforske forestillinger om hvordan en mann skal være – som far, helt, kjønnsobjekt og så videre. Fokus rettes mot hvilke mekanismer som endrer bildene av «idealmennene», og i hvilke sammenhenger disse uttrykkes. Vi tror at et historisk perspektiv kan ha en svalende effekt på et tema som raskt blir opphetet og betent.

Tilbake