Norge

Leder

I 2014 feirer vi at det for 200 år siden ble forfattet en Constitution for Kongeriget Norge. Men hva er Norge? Én ting er det geografiske området som i dag utgjør staten Norge. Noe annet er Norge som idé. I dette nummeret av Arr er vi ute etter å belyse forestillinger om Norge.

Forestillinger er ikke statiske, men i stadig endring. Forestillinger om Norge har preget folks sjølbilde, påvirket norsk politikk og vært premisser for historiske endringer. Artiklene i dette nummeret tar for seg hvordan noen av forestillingene om Norge og det norske har framstått i sin historiske kontekst, hvordan de har blitt til og hvordan de har blitt brukt.

Tilbake