Paris

Paris

Nummer 1-2

2008

Redaktør(er)

Elin Marie Strand

I dette nummeret ønsker Arr å betrakte Paris i lys av byens revolusjonære historie frem til forstadsopprøret i oktober og november 2005. Vi vil se hvordan Paris har vært arena for eksperimentering i kunsten og litteraturen, noe som har bidratt til å opprettholde ideen om det revolusjonære Paris.

Tema: Paris

Debatt

Bokomtaler