Arr søker fotoserie til nummer om sensur
Nytt nummer om sensur på trappene:

Arr søker fotoserie til nummer om sensur

Vil du bidra med en fotoserie i Arr?

11. juni 2023

Det snakkes for tiden mye om ytringsfrihet. Arr vil i dette nummeret heller tematisere ytringsfrihetens tvilling: Sensuren. Hvordan og av hvilke grunner har ytringer blitt sensurert? Og hvordan har ulike samfunnsgrupper reagert på sensur? Sensuren angår ytringsfrihetens vilkår, den angir når det er legitimt, tilrådelig eller maktpåliggende å hindre at bestemte ytringer ser dagens lys. Sensuren rammer det som ikke kan eller bør sies.

I hvert nummer har Arr en bildeserie som løper gjennom hele nummeret som en frittstående visuell kommentar til temaet. Serien trykkes i svart-hvitt og må omfatte 15 til 20 bilder. Hvis du ønsker å bidra, ta kontakt med fotoansvarlig Thale Sørlie, thale.sorlie@gmail.com

Frist: 1. juli

Se våre retningslinjer til fotografer.

Se konseptbeskrivelse for ytterligere informasjon om numret.

Redaktør: Espen Schaanning