Kommende utgaver av Arr

22. juli 2019

Nr. 4/2019
Tidsskrift

Utgivelse: Høsten 2019
Redaktører: Ellen Krefting, Emil Johnsen

Nr. 1/2020
Klede
Utgiving: Våren 2020
Redaktørar: Idunn Victoria Skjæveland, Endre Ugelstad Aas

Nr. 2/2020
Grisen

Utgivelse: Sommeren 2020
Redaktør: Truls Petersen

Nr. 3-4/2020
Følelser

Utgivelse: Høsten 2020
Redaktør: Ellen Krefting

Nr. 1/2021
Bygda

Utgivelse: Våren 2021
Redaktører: Joell Johansson, Thomas Brodahl