"Å lytte til legene eller til guden"

Om helse, sykdom og helbredelse i antikken sett i et arkeologisk perspektiv

Av J. Rasmus Brandt

Oktober 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2015
Helse
Les også: