Akademisering av yrkesutdanninger – fra frigjøring til tvang?

Av Jan Messel

Desember 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2021
Utdanning
Les også: