Om bildeserien i dette nummeret

Av Ruben Aas Arvesen

Desember 2021

I dagens lærerutdanning opererer man med en idé om at pedagogen ikke lenger skal forsøke å «overføre kunnskap», men i stedet strekke seg etter å «fasilitere for læring». Motivene i serien spinner ut av ideen om denne typen læringsprosesser som stillasbygging. Eller mer presist, den gradvise fjerningen av stillaser og støtte rundt den lærende, til det punkt hvor hun eller han står igjen utlært og uten støttende reisverk. Mester og svenn er blitt utelatt i denne serien ‒ det som er tilbake, er selve stillasene og læringen.

Godkjent artikkel før siste korrektur. Mindre avvik fra trykt artikkel kan forekomme.
Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2021
Utdanning
Les også:
På det gamle systemets premisser

På det gamle systemets premisser

Forfatterne stiller flere viktige og grunnleggende spørsmål. Men ambisjonen om å å utforske reformene "med et kritisk og vurderende forskerblikk" blir ikke innfridd.

Bokmelding av
De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20). Om det som var, det som er, og det som ennå ikke er til