«Den blodtørstige revolutions­jøde Moses Klas»

Fiendebildekonstruksjon i den konservative hovedstadspressen før stortingsvalget i 1924

Av Lars Bjørndal­ Lien

August 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2019
Fiendebilder
Les også: