Den disiplinerte amatør

Eit essay om ein langrennsløpar med berre ein stav, og ideane som kanskje låg koda i ei skiløype

Av Gudmund Skjeldal

November 2013

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2013
Disiplin
Les også:
Er forfattarane dei nye teologane?

Er forfattarane dei nye teologane?

Bibelomsetjingar som historisk kjeldemateriale og som litteratur: Nokre bøker rundt utgjevinga av Bibel 2011

Bokmelding av
Bibelsk, Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011, Når Ordet blir norsk: Norske bibeloversettelser, 1945–2011, Ny bibel, nye perspektiver: Grunntekster, oversettelse og teologi, Teologi: Tidsskrift