Den enes død er den annens brød?

Om kropp, mat og dødsforestillinger i skandinavisk jernalder

Av Marianne Hem Eriksen

Juni 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2016
Døden
Les også: