Det klassiske blikket

Kjønnsroller, objektivitet og objektivering i tradisjonell Hollywood-film

Av Hallvard Fossheim

Desember 2001

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2001
Film
Les også: