Film

Film

Nummer 4

2001

Redaktør(er)

Nina C. Selvik

Spenningen mellom fakta og fiksjon, mellom virkelighet og film, har vært utgangspunkt for mange teorier innenfor film- og medievitenskapen. I dette nummeret av ARR tar vi for oss dette spillet i en historisk kontekst. Film er i liten grad brukt som kildemateriale innenfor historiefagene. Tekstene her er derfor tenkt som et anslag til en mulig utvidelse av den idéhistoriske horisont. Idéhistorien kan gi nye innfallsporter til forståelsen av film - og derigjennom historien.

Tema: Film

Bare på film

Moral, økonomi og politikk i Hollywood

Historien som likskue

Refleksjoner over Peter Greenaways Death in the Seine (1989)

Det klassiske blikket

Kjønnsroller, objektivitet og objektivering i tradisjonell Hollywood-film

Debatt

Bokomtaler