Det tilfeldiges klamme grep

Kjønn og fotografi i Camilla Colletts «Det smukkeste Billede»

Av Thale Sørlie

Mars 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2022
Fotografi
Les også: