Engasjerende om sekularitetens evighet

Av Stine Gudmundsen Bergo

Februar 2024

Evighetsmennesket. Om teknologi, vitenskap og udødelighet

Evighetsmennesket. Om teknologi, vitenskap og udødelighet

Annelin Eriksen

Universitetsforlaget
Oslo, 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2023
Olje
Les også: