Familie og kjønn i det gamle Egypt, under Det nye riket

Av Reinert Skumsnes

November 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2022
Kjønn
Les også: