Hjernen som forskningsobjekt

Intervju med Ole Petter Ottersen

Av Ragni Indahl

April 2012

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2012
Hjernen
Les også: