Hva ville havet sagt i dag?

Om havet i samtidslyrikken – en økokritisk lesning

Av Silje Solheim Karlsen

Mars 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2018
Havet
Les også: