I grenseland

Begravelsesritualer og dødsreiseideologi fra antikken til tidlig middelalder

Av J. Rasmus Brandt

Juni 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2016
Døden
Les også: