«… i motens ugjennomtrengelige, lydløse tåkeverden, der forstanden ikke kan følge med»

En introduksjon til motens historiefilosofi i Walter Benjamins Passasjeverket

Av Benjamin Yazdan

Mai 2020

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/2020
Klede
Les også:
Et gledelig gjensyn

Et gledelig gjensyn

En lettlest innføring i en rekke sentrale verker og forfatterskap fra tysk og østerriksk litteratur.

Bokmelding av
På gjensyn med Wien og Weimar