Klede

Klede

Nummer 1-2

2020

Redaktør(er)

Idunn Victoria Skjæveland og Endre Ugelstad Aas

Kva har klede tydd gjennom historia?

Tema: Klede

Utenomtema

  • Søvn uten sjelegransking

    Vitenskapelig troverdighetskamp i Henri Piérons Le problème physiologique du sommeil (1912)

Bokomtaler