Ingen enkle veier til helse

Om måter å forstå historisk utvikling av helseforhold på

Av Ole Georg Moseng

Oktober 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2015
Helse
Les også:
Matematikk i mengder

Bokmelding av
The New Math: A Political History, All Positive Action Starts with Criticism: Hans Freudenthal and the Didactics of Mathematics

Dammanns dom

Bokmelding av
Verdirevolusjon: Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse