Konger uten klær

Hemmelige historier som eneveldekritisk sjanger

Av Ellen Krefting

April 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2017
Hemmeligheter
Les også:
Skolen og humaniora

Skolen og humaniora

Da jeg gikk på skolen, kunne jeg ikke fordra historiefaget, framfor alt når det dreide seg om det som het «åndsliv».

Bokmelding av
Kraften i allmenn dannelse. Skolen som formidler av humaniora. Bidrag til en historisk lesning