Hemmeligheter

Hemmeligheter

Nummer 1

2017

Redaktør(er)

Ellen Krefting

Hysj! Arr ser nærmere på hemmelighetenes historie. Les om hemmelighetenes og hemmeligholdets rolle i maktutøvelse og maktkritikk, i historieskriving og psykoanalytisk tenkning, i naturvitenskap og militær strategi.

Tema: Hemmeligheter

Utenomtema

Bokomtaler