Kontekstualiseringens kunst

Av Anne Helness

Mars 2023

Konsten att kontextualisera. Om historisk förståelse och meningsskapande

Konsten att kontextualisera. Om historisk förståelse och meningsskapande

Staffan Bergwik, Linn Holmberg og Karin Dirke (red.)

Stockholm University Press
Stockholm, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2022
Fotografi
Les også:
Er vilje til handling mulig?

Er vilje til handling mulig?

Må skolesystemet og skolepolitikken tas for gitt? Nei, sier Espen Schaanning. Men forfatteren påviser at det er nettopp det som skjer blant skolepolitikere og forskere.

Bokmelding av
En annerledes skole er mulig. Nye intervensjoner i skolefeltet