Lærdom eller dannelse

Filologers samfunnsoppdrag i England på 1700-tallet

Av Tor Ivar Østmoe

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: