Les også:

Furu, ikke folk

En ubefolket norsk klimahistorie.

Bokmelding av
Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år