Mikroplast i media: Et spørsmål om tid

Av Kim Ménage

Mars 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2018
Havet
Les også:
Høyere svartsyn

Høyere svartsyn

En velskrevet, apokalyptisk og autoritær bok.

Bokmelding av
Norge vårt Norge. Et lands biografi

Furu, ikke folk

Furu, ikke folk

En ubefolket norsk klimahistorie.

Bokmelding av
Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år