Musikken i den galante offentligheten

Johann Mattheson om hvordan en galant-homme kan tilegne seg «en sikker gout og et sunt judicium» i musikalske saker

Av Jørgen Langdalen

Juni 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2015
Musikk
Les også:
Om å disiplinere tenkningen

Bokmelding av
Gesellschaftliche Funktionen des Mathematikunterrichts. Ein soziologischer Beitrag zum kritischen Verständnis mathematischer Bildung