Nansen på utstilling

Nansen-utstillingen på Norsk Folkemuseum 10. oktober 1996 til 1. september 1997

Av Karen Marie Fjeldstad og Ranveig Låg

Desember 1996

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1996
Feminismer
Les også: