Network of Action

Kapasitetsbygging og innovasjon i helsesystemer i sør

Av Kristin Braa og Petter Nielsen

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: