Opprørske ytringer i opprørske tider

Johann Stuve, Malthe Conrad Bruun og trykkefrihetens grenser i Danmark-Norge på 1790-tallet

Av Håkon Evju

Mai 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2022
Opprør
Les også: