Smerte og lidelse som kroppslig og religiøs erfaring i tidlig moderne tid

Av Eivor Andersen Oftestad

September 2012

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2012
Smerte
Les også: