Smerte

Smerte

Nummer 2

2012

Redaktør(er)

Truls Petersen

Dette nummeret av Arr fokuserer på fortolkningen av smerten innen andre kunnskapsområder enn medisin: religionen, litteraturen, kunsten, politikken, idretten. Blant andre. Men ideer beveger seg på tvers av disse avgrensningene. Derfor gir fortellinger fra andre felter også bidrag til medisinens historie.

Bokomtaler

Debatt

Tema: Smerte

Livet i boblen

risikosamfunnets masochistiske smerteøkonomi

Smertens politikk

om fengselsstraffens status i fransk opplysningstid

Døden som tyv

sorg og mening hos Egil Skallagrimsson og Jens Nilssøn

Utenomtema

Biologisk humanisme

sosialevolusjonisme i Fridtjof Nansens internasjonale engasjement