Smerte

Smerte

Nummer 2

2012

Redaktør(er)

Truls Petersen

Dette nummeret av Arr fokuserer på fortolkningen av smerten innen andre kunnskapsområder enn medisin: religionen, litteraturen, kunsten, politikken, idretten. Blant andre. Men ideer beveger seg på tvers av disse avgrensningene. Derfor gir fortellinger fra andre felter også bidrag til medisinens historie.

Tema: Smerte

Utenomtema

  • Biologisk humanisme

    sosialevolusjonisme i Fridtjof Nansens internasjonale engasjement

Debatt

Bokomtaler