The Decline and Fall of Flint

Dokumentarfilmen Roger & Me som historieskriving

Av Ulrik Eriksen

Desember 2001

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2001
Film
Les også: