Ulydige barn på tukthuset i Christiania, 1741–1771

Av Arvid Evjen Andersen

November 2013

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2013
Disiplin
Les også: