I resepsjonens vold

Nils Kjær og norske essaybegreper

Av Martin Ivar Hveem Fjeld

November 2013

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2013
Disiplin
Les også:

Bokmelding av
Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder