Britt Medalen Nilsen

<a class="byline" href="mailto:brittmnilsen@gmail.com">brittmnilsen@gmail.com</a>

Artikler

Ordets makt

Ordets makt

For alle som ikke er kjent med historiens rolle i russisk ideologi, vil denne boken fungere som en fascinerende introduksjon.

Bokmelding av
Fragmenter av fortid. Historiens rolle i russisk samtidslitteratur