«Man må jo vise hvor man kommer fra!»

Samisk identitet fortolket gjennom kofter i Nesseby

Av Jorunn Jernsletten

Mai 2020

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/2020
Klede
Les også: