Å fanga interessa

Stil og retorikk hos Espen Schaanning

Av Sissel Høisæter

Desember 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2015
Liv, Arr, idéhistorie. Festtidsskrift til Espen Schaanning
Les også: