Döden talar

Om svenska avrättningsvisor från 1600- och 1700-talen

Av Andreas Hellerstedt

Juni 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2016
Døden
Les også: