Det akademiske ansvar som krisesymptom?

Noen trekk ved Det Kongelige Frederiks Universitet på 1800-tallet

Av Thor Inge Rørvik

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: