Eksotiske medisinar, begjær og helse i den nederlandske gullalderen

Av Ronny Spaans

Oktober 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2015
Helse
Les også:
Dammanns dom

Bokmelding av
Verdirevolusjon: Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse