Le Poiricide – Pæremordet

Karikaturstriden under Julimonarkiet i Frankrike

Av Sarah Camille Hervé

April 2019

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2018
Humor
Les også: