Moteindustrien og dens kritikere

En undersøkelse av kollektive verksteder i Frankrike på 1800-tallet

Av Véronique Pouillard

Mai 2020

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/2020
Klede
Les også: