Lyden av Norge

Språklig destandardisering og nasjonsbygging i NRK radio

Av Agnete Nesse

Mars 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2014
Norge
Les også:
Kurkamp

Bokmelding av
Vitenskap og varme hender: Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag