«Norges omdømme som kulturland er høyt»

Innhogg i norsk sjølvpresentasjon

Av Svein Ivar Angell

Mars 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2014
Norge
Les også:
Empiri uten Gud

Bokmelding av
Lykkens politikk: Fransk opplysningstid og synet på menneske og straff hos Helvetius

Kurkamp

Bokmelding av
Vitenskap og varme hender: Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag